BRC 7 Grading

Mei 2014 publiceerde het British Retail Consortium de draftversie van de zevende versie van de BRC-standaard. Naar aanleiding van de ontvangen reacties zijn daarin forse wijzigingen doorgevoerd. Zo willen de Britse retailers een ‘top grade’ creëren. De tweede roadshow eind oktober leert dat zij echter niet zo ver gaan als eerst was aangegeven.

Een schema-eigenaar als BRC publiceert de door hen vastgestelde wijzigingen vaak eerst als concept. Deze draft-norm heeft als doel om de industrie en retailers te laten meedenken in de (haalbaarheid van) veranderingen. De draftversie bevatte een forse wijziging van de BRC Grading. Nu heeft 70% van de certificaten het hoogste niveau (A). Vandaar dat de BRC de indeling wilde veranderen in drie subklassen: Excellent (max. 3 minors), Good (4 – 20 minors) en Satisfactory (21 – 30 minors). Hierop is tijdens de inspraakrondes (met roadshows) in mei zoveel tegenstand gekomen dat BRC deze wijziging grotendeels heeft ingetrokken. De nieuwe indeling zal dan ook niet terugkomen in de definitieve BRC 7-norm. Maar bij het oude blijft het ook niet, zo werd duidelijk tijdens de tweede roadshow op 14 oktober in Amsterdam.

Vijf niveaus

De klasse-indeling (grading) gaat er in de BRC 7, die januari 2015 zal verschijnen en waartegen vanaf juli 2015 zal worden gecertificeerd, als volgt uitzien. Aan de bovenkant wordt een AA grading toegevoegd met een maximum van 5 minors en aan de onderkant komt er een D grading (zie de tabel). Verder geldt dat alleen voor de D-grade (vanaf 25 minors, zonder major) een nieuwe beoordeling (revisit) binnen 28 dagen moet plaatsvinden (is in BRC 6 vanaf 21 minors C grade). Ook gaat bij het behalen van een C of D grade de auditfrequentie terug naar elke zes maanden.

BRC 7 Grading

Tabel 1. Summering of grading criteria, action required and audit frequency. Bron: British Retail Consortium